Пва клей расшифровка: Клей ПВА — Вікіпедія

Разное

Содержание

Клей ПВА — Вікіпедія

Клей ПВА — клей на основі емульсії полівінілацетату. Один з найпоширеніших клеїв серед вододисперсних і серед усіх термопластичних клеїв.

Клеї на основі дисперсій полівінілацетату належать до термопластичних клеїв і є нетоксичними.

Клеї ПВА у своєму складі найчастіше містять: полівінілацетат, емульгатор (найчастіше полівініловий спирт), пластифікатор (дибутилфталат, дибутилсебаціанат) і дисперсійне середовище — воду.

Оскільки полівінілацетат (ПВА) і полівініловий спирт містять
сильно полярні групи (С(О)СН3,–ОН), то когезійна міцність для структурованих і неструктурованих термопластичних клеїв на основі ПВА буде характеризуватися як всіма видами міжмолекулярної взаємодії між макромолекулами полівінілацетату і полівінілового спирту, так і утворенням між ними водневих зв’язків[1][2].

При склеюванні деревини процес проходить в три стадії:

 • на першій стадії частково випаровується вода, адсорбується дисперсійне середовище і емульгатор (що також сприяє відведеню води з клейового з’єднання), і як наслідок — відбувається зближення глобул між собою.
 • на другій стадії — глобули вступають в тісний контакт і відбувається їхня деформація. Вода з тимчасовим пластифікатором витісняється з міжглобульного простору, і, по мірі видалення води, відбувається руйнування плівки з емульгатора — полімер у великій кількості розпочинає адсорбуватися на субстраті займаючи місця, що попередньо були зайняті дисперсійним середовищем (водою).
 • на третій стадії, коли вже видалено основну частку води дисперсійного середовища з клейового шару, розм’якшені глобули злипаючись, утворюють монолітну плівку. Проходить взаємодія полімеру і емульгатора внаслідок якої на субстраті відбувається заміна емульгатора на полімер.[3] Процес злипання проходить за допомогою процесу автогезії.[4]

Завдяки пластифікатору в дисперсійному середовищі полівініловий спирт і полівінілацетат набухають, глобули на їх основі м’якнуть і можуть з’єднуватись між собою з утворенням монолітного, еластичного клейового з’єднання.[5]

Переваги клею:

 • клейові з’єднання мають хорошу еластичність;
 • клейові з’єднання добре витримують ударні навантаження;
 • при висиханні стає прозорим;
 • нетоксичний.

Недоліки:

 • клей має низьку водостійкість. Це пов’язано з гідрофільністю полівінілового спирту. Полівініловий спирт відіграє роль емульгатора — запобігає передчасному злиттю глобул ПВА. Те, що полівініловий спирт знаходиться в клеї у вільному стані (в різних дисперсіях може знаходитись до 7 %) — це істотно впливає на зниження водостійкості такої суміші.
 • низька теплостійкість клейового шва. Це пов’язано з низькою теплостійкістю полімеру-основи. При 40 °C починається розм’якшення полімеру, а при 65-70°C — він переходить у в’язкотекучий стан.
 • повзучість клейового з’єднання при постійному навантажені.

Для покращення властивостей клеї модифікують або під час виготовлення дисперсій, або при змішуванні дисперсії і олігомеру у вже готовому вигляді. Метою модифікацій є підвищення водостійкості і теплостійкості клейових з’єднань.

Полівінілацетатні дисперсії (ПВАД) модифікують епоксидними, карбамідними і фенольними смолами, акрилатами, алкідними смолами, латексами.

Найкраще суміщення з ПВА дисперсіями мають карбамідо-формальдегідні смоли. Їх можна змішувати між собою в будь-яких пропорціях, що дає змогу отримувати клеї з різноманітними технологічними і експлуатаційними властивостями. При додаванні до ПВАД карбамідо-формальдегідної смоли полівініловий спирт взаємодіє з метилольними групами моно- і диметилолкарбаміду, з вільним формальдегідом та з іншими високомолекулярними продуктами конденсації карбаміду з формальдегідом, в результаті чого утворюються зшивки з виділенням води, яка відводиться з клейового з’єднання разом з дисперсійним середовищем. Такі клейові з’єднання вирізняються підвищеною водостійкістю. Для проходження такої реакції необхідний кислий затверджувач і нагрівання. При кімнатній температурі така реакція проходить досить повільно. Для такого модифікування вміст карбамідо-формальдегідних смолам у суміші має
становити 25-35 % (вміст менше 20 % негативно впливає на водостійкість).

ПВАД модифіковані епоксидними смолами характеризуються кращими фізико-механічними і технологічними показниками порівняно зі звичайними ПВА дисперсіями і мають кращу адгезію до різноманітних матеріалів, підвищену міцністю, водо- і теплостійкість з’єднань. Кількість введеної епоксидної смоли повинна становити 15-20 %.

В Україні випускаються в основному пластифікованими. Пластифікаторами служать дибутилфталат, рідше дибутилсебаціанат. Випускаються в основному однокомпонентні клеї на основі ПВА дисперсії. Основним виробником в Україні є ЗАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ». Найбільшого поширення набули такі торгові марки, як ПВА-М (ТУ В 6-05761672.120-97) та ПВА-МБ (ТУ В 24 6-05761672-170-2001). Згадані клеї використовуються у будівництві, при виготовленні столярно-будівельних виробів, для склеювання масивної деревини, деревинностружкових та деревинноволокнистих плит, фанери, деревинношаруватого пластику, шипових з’єднань, для личкування крайок і пластей щитових деталей натуральним шпоном, склеювання паперу, картону, скла, порцеляни, шкіри, тканин, для приклеювання лінолеуму, облицювальних плиток.

В широкому вжитку двохкомпонентні полівінілацетатні клеї, до складу яких входить полівінілацетатна дисперсія і затверджувач. Як затверджувач використовуються низькомолекулярні слабокислі продукти конденсації резорцину з формальдегідом (співвідношення дисперсія-затверджувач становить 5:1) чи водні розчини кислот (дисперсія-затверджувач 20:1). Отримані таким чином клеї забезпечують стійкість з’єднань деревини до дії киплячої та холодної води відповідно.

Розповсюдженими є також двохкомпонентні клейові композиції на основі полівінілацетатної дисперсії, в яких затверджувач є багатокомпонентною сполукою. Такі клеї забезпечують підвищену водо- і атмосферостійкість клеєної деревини порівняно зі звичайними ПВАД. Прикладами таких клеїв є цілий ряд композицій таких фірм, як Rakoll, Каскол, Klebchemie (торгова марка Kleiberit), Jowat (торгова марка «Йоваколь»: Jowaccol 102.20, Jowaccol 102.21 та ін.).

Використовуються також однокомпонентні клеї, які являють собою дисперсії співполімерів вінілацетату з такими мономерами як етилен, малеїнати і ін. Перевагою цих клейових композицій порівняно з двохкомпонентними є те, що вони не містять кислих затверджувачів які негативно впливають на деревину. Також такі клеї не вимагають додаткової пластифікації, але стійкість такого з’єднання до впливу води відповідає двохкомпонентним ПВА клеям. Виготовиготовляються такі клеї в основному фірмами Rakoll, Jowat та ін.

Двохкомпонентні і однокомпонентні клеї на основі співполімерів вінілацетата з етиленом і малеїнатами в деревообробній промисловості дає змогу розширити сфери їх застосування: в каширування плитних матеріалів; ламінуванні; при виготовленні MDF і ін. Ці клеї мають хороші адгезійні властивості до пластмас, через що використовуються при склеюванні полімерних матеріалів в меблевому виробництві. Клейові з’єднання на основі однокомпонентних (дисперсії співполімерів ПВА і мономерів) і двохкомпонентних композицій на основі ПВА дисперсії володіють кращими експлуатаційними характеристиками порівняно зі з’єднаннями на основі звичайних ПВА дисперсій.

 1. ↑ Гупало О. П. Високомолекулярні сполуки / О. П. Гупало, Н. М. Ватаманюк. — К. : Вид- воНМКВО. — 1993. — 243 с
 2. ↑ Химическая энциклопедия словарь. — М.: Изд-во «Советская энциклопедия». — 1990. — Т. 1. — 623.
 3. ↑ Фрейдин Ф. С. Полимерные водные клеи.  — М.: Химия, 1985. — 144 с.
 4. ↑ Артамонов Б. И., Левкина Л. Н. Новые клеевые материалы для мебельной промышленности. (Обзор). М., 1977. — 52 с.
 5. ↑ Михайлівська Г. Є., Панов В. В.. Клеї для склеювання деревини. — Львів: Афіша, 2003. — 176 с.
 • Кшивецький Б. Я., Гупало О. П. Проблеми використання клейових з’єднань на основі термопластичних клеїв // Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. — Львів: УкрДЛТУ. — 2001, вип. 11.2. — С. 23-24.
 • Михайлівська Г. Є., Панов В. В. Клеї для склеювання деревини. — Львів: Афіша, 2003. — 176 с.
 • Голиков В. И., Ресина З. Ф. Пособие для работников лабораторий мебельных предприятий. — М.: Лесн. пром-сть, 1967. — 164 с.

Клей ПВА канцелярский или силикатный, подробные характеристики

На сегодняшний день без клея ПВА канцелярского не обойтись, ведь он является отличным помощником в рукоделии. Данная масса активно используется в детских садах, школах и даже офисах, ведь клейкое вещество превосходно справляется со скреплением бумаги, картона и других поверхностей. На полках магазинов ПВА красуется в разных формах, а производством этих товаров занимаются многие фирмы. Более подробно о канцелярском клее и его «соперниках» ниже.

Все виды канцелярского клея

Сегодня в продаже можно увидеть канцелярский клей в трех формах:

 • ПВА;
 • силикатный;
 • карандаш.

Людям чаще интересно, чем отличается силикатный клей от ПВА. Оба варианта клейкой массы пользуются большой популярностью и активно приобретаются людьми в разных целях. По сравнению с карандашом, предназначенным для детских поделок, указанные разновидности имеют пару недостатков – они дольше сохнут и легко пачкают кожу и одежду. Зато силикатный клей и ПВА надежнее скрепляют поверхности. По этим причинам такие клейкие массы больше подходят для использования взрослыми людьми в разных направлениях своей деятельности.

Клей ПВА и силикатный клей отличаются между собой по следующим критериям:

 1. Консистенция. У поливинилацетата она кремообразная и белая, у силикатного клея – более жидкая, практически прозрачная и с желтоватым оттенком.
 2. Происхождение. Первый добывается исключительно искусственным путем, второй – с использованием минералов.
 3. Особенности работы. ПВА не оставляет следов после высыхания между склеиваемыми поверхностями, силикатный же состав, наоборот, постепенно начинает желтеть.

Лучшие известные бренды канцелярского ПВА

Определившись с тем, как отличить канцелярский клей ПВА от других его разновидностей, стоит рассмотреть и лидирующих производителей этого средства. ТОП-12 приведен ниже. При необходимости воспользоваться клейкой массой можно не задумываясь приобретать один из продуктов указанных брендов.

С ними можно быть уверенным в надежном и качественном соединении поверхностей.

«Луч»

Бренд стал известен миру еще в прошлом веке. Сегодня он является настоящим лидером в производстве всевозможных канцелярских товаров, предназначенных для детского творчества. В ассортименте продукции присутствуют и клеи, популярные во многих городах. Компания славится выпуском липких масс в удобных флаконах разных объемов.

На данный момент предприятие стремительно развивается. Оно может похвастаться своей уникальной инфраструктурой, куда вошли производственные цехи с инновационным оборудованием, конструкторское бюро и своя лаборатория.

Брендовые канцелярские товары – это отличное сочетание красочного дизайна и безупречного качества. Кроме того, производитель старается сделать их полностью безопасными для потребительской массы, что у него весьма неплохо выходит.

«Лента»

Распространенная на территории России компания занимается созданием и продажей множества товаров для разных потребностей. Ее клеи представляют собой надежные смеси для соединения материалов, которые не теряют своих свойств в течение нескольких месяцев.

Продукты от «Лента» достойно проявляют себя с хорошей стороны. Они всегда есть на полках магазинов и дают возможность покупателям быстро найти подходящий по объему вариант.

«Центрум»

Немецкая компания считается одной из лучших в производстве канцелярских товаров. Продукция данного бренда известна не только в России, но и во всей Европе. Клеи и другие товары, предназначенные для творчества и других работ, активно закупают взрослые и дети.

Товарами фирмы можно пользоваться как в детсадах и школах, так и в университетах и офисах. Они не представляют никакой угрозы здоровью человека, а лишь доставляют удовольствие во время эксплуатации.

Ассортимент производства регулярно пополняется. Каждый новый продукт – это отдельное произведение искусства, как утверждают потребители. Товары «Центрум» всегда привлекательно выглядят и вызывают у покупателей желание потратить на них деньги, ведь и стоимость их приемлема каждому человеку.

Office Space («Офис Спейс»)

Каждый клей ПВА для бумаги от этой торговой марки сочетает в себе низкую цену и достойное качество. Производитель специализируется на создании наиболее часто используемых канцелярских товаров, поэтому ассортимент продукции весьма велик.

Изготавливаются товары на лучших фабриках РФ и иных государств. Перед выдвижением на полки магазинов все изделия тщательно проверяются на отсутствие браков и соответствие требованиям безопасности.

Выгодные цены на продукты производителя приятно удивляют потребителей. А объясняется такой ход сокращением брендом издержек и прочих маркетинговых опций. Поэтому покупатели хвалят фирму также и за способность удовлетворить их желания.

Adel

Торговая марка из Турции имеет немалый спрос на российском рынке. Она занимается производством и распространением канцелярии для черчения, работы в офисе и создания поделок детскими руками.

Выгодные ценники и красивый дизайн – вот что в первую очередь привлекает внимание потребителей в продукции данного бренда. Также к положительным чертам стоит отнести безупречное качество, которое не только схоже с качеством более дорогостоящих товаров производителей с мировым именем, но и полностью соответствует стандартам международной сертификацией, которой и было подтверждено.

Bic («Бик») White Glue

Франция – не только страна больших возможностей, но и место, где находится один из лидирующих производителей клеев и других канцелярских принадлежностей. Фирма основана еще в середине прошедшего века, но за все время существования она ни разу не разочаровала своих потребителей.

С логотипом данного бренда продаются исключительно надежные и качественные изделия. Они представлены в разных ценовых категориях, поэтому подобрать подходящий вариант удастся даже с ограниченным бюджетом.

Dolce Costo («Дольче Кусто»)

Китайский производитель канцелярии отличается созданием товаров непревзойденного качества. При этом продаются изделия бренда, в том числе и клеи, по низким ценам. А внимание покупателей они привлекают еще и лаконичным оформлением.

Ассортимент продукции производителя постоянно увеличивается. Со многими товарами потребители уже давно знакомы, из-за чего в особом представлении изделия не нуждаются.

Deli («Дели»)

Изготовитель канцелярских товаров офисного назначения поставляет в продажу изделия в широком ассортименте. Его клеем ПВА можно клеить бумагу, не задумываясь о возможности вымазаться или сделать работу неаккуратно, ведь в каждом флаконе предусмотрен удобный носик для распределения средства.

Товары «Дели» отлично вписываются в рынки восточных стран и Европы, поэтому там они тоже весьма неплохо распространены. При этом качество продукции всегда держится на высоте и не заставляет потребителей оставлять о ней отрицательные комментарии.

Erich Krause («Эрих Краузе»)

Международная фирма производит канцелярские товары, но особое место занимают именно клеи. В ассортименте есть продукты для детского творчества, декорирования и прочих целей. Изделиями одного этого бренда можно полностью собрать ребенка в школу или сделать собственный набор для домашнего рукоделия.

Производства налажены не только в России, но также в Китае, Германии и других странах, поэтому лишний раз о мировой популярности товаров говорить не имеет смысла. А огромный успех бренду удалось получить за счет высочайшего качества своих товаров, а также их надежности и применения инноваций в создании.

Attache («Атташе»)

Отечественный бренд занимается созданием канцтоваров, а также мебели, которую, к слову, иногда удается ремонтировать его же клеями. Торговая марка, как и большинство производителей нашего рейтинга, существует с прошлого века и в течение всего этого времени постепенно расширяет ассортимент. Кроме того, ее продукция все время совершенствуется, из-за чего товары соответствуют потребностям людей каждого поколения.

Berlingo

Производитель с широким ассортиментом офисной канцелярии способен удовлетворить желания даже самых придирчивых потребителей. Его продукция продается по выгодным ценам, но отличается высочайшим качеством. Успех бренда обеспечивается тщательной проверкой изделий на соответствие международным требованиям перед выпуском в продажу.

При создании своей продукции производство использует экологичные материалы и современные европейские технологии. За счет этого никаких претензий к товарам Berlingo со стороны покупателей и быть не может.

Elmers («Элмерс»)

Компания известна производством клеев высокого качества, которые, как правило, используются детьми. С их помощью удается сделать надежно скрепленную поделку или долговечный слайм. А стоимость товаров бренда очень низка, что часто приводит потребителей в восторг.

Технические характеристики и свойства ПВА канцелярского

Возможности канцелярского клея нередко удивляют потребителей. Многие люди привыкли клеить им только бумагу и картон, но ведь на самом деле свойства этой массы значительно расширяют спектр направлений ее использования.

Клей ПВА канцелярский — технические характеристики:

 • универсальность применения;
 • устойчивость к морозу;
 • экономный расход;
 • отсутствие резкого и едкого запаха;
 • приобретение прозрачности после высыхания.

Таким образом, канцелярский ПВА соответствует требованиям, необходимым для обеспечения максимальной прочности клеевого соединения и возможности применения людьми любого возраста. Поэтому зная, как клеить клеем ПВА бумагу, картон и прочие элементы, можно добиться весьма неплохих результатов.

Состав канцелярского клея ПВА

По своему составу клей ПВА-К (канцелярский) отличается от других разновидностей липких масс. Расшифровывается он как поливинилацетат, а самим канцелярским клеем является как раз его водный раствор. Помимо основного компонента в составе присутствуют модификаторы и пластификаторы (диоктилсебацинат или дибутилфталат).

Область применения

Поскольку клей ПВА для бумаги является лучшим вариантом, он чаще используется в детском творчестве. Его закупают для детских садов, развивающих секций и школ, чтобы создавать поделки. Такой состав считается отличным помощником в развитии детской фантазии.

Взрослые люди, а особенно любители хенд-мейда, тоже не против воспользоваться канцелярским ПВА. Здесь клейкое средство хорошо проявляет себя в декоративно-прикладном искусстве, например, скрапбукинге, папье-маше или декупаже.

Активное использование липкой массы наблюдается и офисными работниками. За счет ПВА они могут надежно скрепить документы, чтобы не использовать скрепки.

В некоторых случаях канцелярское средство востребовано в домашнем ремонте. К примеру, оно применяется для подклейки небольших участков легких по весу обоев. Кроме того, иногда мастера используют состав ПВА для усиления адгезии и улучшения качества строительных смесей.

Плюсы и минусы ПВА канцелярского

Количество положительных и отрицательных моментов в применении клея ПВА всегда удивляет. Первых здесь на порядок больше, из-за чего популярность средства не утихает.

Плюсы канцелярской клеящей массы:

 • умеренная густота;
 • возможность использования детьми от трех лет;
 • устойчивость к морозу, теплу и механическому воздействию;
 • минимальный расход;
 • высокие клеящие свойства;
 • не взрывоопасен и не огнеопасен;
 • не наносит вреда при соприкосновении с кожей потребителя.

Минусы средства таковы:

 • недолгий период хранения – до 12 месяцев;
 • жидким клеем легко испачкаться.

Формы упаковок

Канцелярская клейкая масса продается в разных вариантах упаковки. Хотя их количество не велико, для комфортного использования этого вполне достаточно.

На полках магазинов присутствуют средства в маленькой, удобной фасовке:

 • тюбиках с колпачком, на котором закреплена кисть;
 • обычных бутылочках с носиком, откуда должен выходить клей.

Технология работы с канцелярским ПВА

Вместе с основной информацией о липкой белой массе стоит знать и о том, как клеить ПВА клеем бумагу, а также другие поверхности. Чтобы ровно и надежно соединить детали, потребуется усвоить несколько правил.

Они же являются и последовательностью этапов применения состава:

 1. Равномерно распределить клей по одной из поверхностей, которые будут соединяться.
 2. Наложить склеиваемые элементы друг на друга и аккуратно разгладить рукой, чтобы удалить изнутри воздух.
 3. Положить сверху тяжелый предмет для более надежного соединения (при необходимости).
 4. Оставить изделие от нескольких минут до нескольких часов (полное высыхание).

Дополнительно стоит обратить внимание на советы от специалистов:

 1. наносить клей лучше на чистую и сухую поверхность;
 2. слой липкой массы не должен превышать 2 мм;
 3. работать с ПВА канцелярским лучше при температуре более +10 градусов и влажности не более 80%;
 4. пока изделие полностью не высохнет, его трогать не стоит.

Какой вывод можно сделать

Сегодня без канцелярского состава сложно представить свою жизнь. Клеем ПВА можно клеить бумагу и картон, дерево и бисер, ткань и кожу, но это – далеко не все его достоинства. Такое средство позволяет создавать полноценные произведения искусства, которые в готовом виде прослужат своим владельцам долгое время.

В основном изготовители строго следят за экологическим качеством ПВА, этот клей часто используют дети.

Самое главное – выбрать правильную разновидность канцелярского клея. Разобраться в этом вопросе не будет сложно, ведь основные отличия составов как раз описаны в нашей статье. А обзор популярных производителей ПВА позволит сразу отыскать и подходящий бренд. Опираясь на эту информацию, каждый потребитель сможет облегчить себе жизнь! Практически все о ПВА можно узнать из этой статьи: https://vseoklee.ru/vidy-kleev/pva/klej-pva

Клей ПВА-М (Супер), инструкция и технические характеристики

Эффективный в строительной сфере клей ПВА-М пользуется популярностью во многих странах. Его свойства и возможности позволяют мастерам быстро и качественно выполнить работу по укладке плитки, ламината, паркета, а также надежно соединить другие элементы. К наименованию данного продукта иногда добавляют приставку «супер», и делается это вовсе не для того, чтобы приукрасить эксплуатационные характеристики клея. Сегодня ПВА-М – это не маркетинговый ход, а настоящий помощник в сложных строительных и ремонтных работах.

Что такое ПВА-М

Клей ПВА-М – это особый состав. Он применяется в целях соединения деталей из картона, бумаги, дерева, ткани, а также для приклеивания тяжелых виниловых или стекловолоконных обоев. Нередко это средство используется и в работе с другими поверхностями. Оно обладает довольно высокими прочностными характеристиками и может эксплуатироваться людьми без большого опыта работы с подобными материалами.

Определенные виды ПВА для проведения ремонтных и строительных работ отличаются эксплуатационными характеристиками, определяющими ее назначение. Простой клей ПВА и ПВА-М – отличие есть и значительное, достаточно лишь взглянуть на перечень популярных товаров, представленный ниже, чтобы убедиться в возможностях этого состава.

Вот статья: https://vseoklee.ru/vidy-kleev/pva/klej-pva-stroitelnyj о строительном ПВА.

Index IWG85 ПВА-М

Морозоустойчивый клей ПВА-М Супер продается в удобном флаконе с дозатором. Он предназначается для работы как с бумагой и картоном, так и с тканью, плиткой и проч. Консистенция средства жидкая, а цвет здесь стандартный – белоснежный, который после высыхания становится прозрачным.

Отзывы покупателей указывают на то, что состав надежно соединяет поверхности. Кроме того, спустя время после склеивания деталей эта масса не желтеет. Также потребители утверждают, что такой ПВА пригодится в каждом доме, так как он подходит для выполнения многих работ.

ПВА-М Action! FANCY creative

Одновременно канцелярский и клей ПВА-М строительный может использоваться как детьми в рукоделии, так и взрослыми в работе с деревом, кожей, фарфором, стеклом или тканью. Он обладает прекрасной клеящей способностью и не наносит вреда здоровью человека при соприкосновении с кожей.

Покупатели этого клея утверждают, что он не издает специфического запаха, а сама масса имеет чистый белый цвет, который не желтеет даже при длительном хранении. К тому же, он продается по выгодной стоимости в любом магазине канцелярских товаров, поэтому приобрести его может совершенно каждый человек.

Клей ПВА-М Cullinan

Такой клей ПВА (Супер клей), как и предыдущий состав, подходит для применения в разных областях – от рукоделия до строительства и ремонта. В него входят исключительно экологически чистые материалы. Никакого вреда здоровью это средство не наносит, и даже обладателям чувствительной кожи не приходится страдать от попадания липкой массы на покровы.

Судя по отзывам потребителей, этот ПВА-М относится к категории морозостойких и действительно выдерживает несколько циклов заморозки. Более того, он экономно расходуется и позволяет обрабатывать достаточно большие площади, хотя объем стандартного тюбика достигает всего 65 г.

ПВА Polipax Экономи

Polipax ПВА-М продается в удлиненном тюбике с дозатором. Предназначается для соединения картона и бумаги, а также тканей и легких обоев. Этот вариант идеален для декоративных работ. Что касается морозостойкости, состав способен выдержать многократное замораживание и размораживание (порядка 5 циклов), что не изменит его свойств и товарного вида.

Пользователи клея отзываются о нем только с хорошей стороны. По их мнению, данная клеящая смесь равномерно распределяется по поверхности за счет удобного дозатора и довольно быстро высыхает при соединении деталей. Также людям нравится наличие колпачка, обеспечивающего герметичность и продлевающего эксплуатационный срок продукта.

Клей ПВА-М Экспоприбор

Клей ПВА (Супер ПВА-М) – это высококачественное средство для домашних работ. Такой вариант подходит и для рукоделия, и для ремонта (поклейки обоев, укладки плитки, работ с тканями). Самое главное – после высыхания средство не оставляет следов, поэтому об аккуратности работы можно не беспокоиться.

Люди, которые часто приобретают этот Супер ПВА-М, любят его за отсутствие едкого запаха и выгодную стоимость. Не меньше положительных откликов потребители оставляют по поводу продуманного тюбика, долговечного склеивания и простоты применения.

Гамма ПВА-М

Замечательный клей для детского творчества продается в креативных флаконах. Он, как правило, приобретается для детей детсадовского и школьного возраста. Таким составом удобно делать оригами и аппликации, но помимо бумаги и картона он также клеит кожаные изделия и текстиль.

В своих комментариях покупатели говорят о хорошей кисточке. Она выполнена из полимерной мононити высокого качества, поэтому не теряет форму и не пушится на протяжении всего периода использования клея и даже в дальнейшем. Кроме того, за счет металлического фиксатора ворсинки не выпадают.

Информация о Супер ПВА

Клей ПВА Супер – это продукт с уникальными свойствами и характеристиками. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно стоит ознакомиться с основной информацией о данном средстве. Это даст возможность убедиться в том, что сфера применения ПВА Супер действительно широка, а с поставленной задачей он справляется быстро и качественно, ведь производители используют при его изготовлении точную формулу и нужные компоненты.

Кратко говоря о товаре, можно указать на следующие его признаки:

 • экологическая безопасность;
 • образование тонкой эластичной защитной пленки на поверхности после высыхания;
 • повышенная адгезия.

Этот перечень не является исчерпывающим. А более подробно о продукте расскажем ниже.

Назначение и применение

Отличие клея канцелярского ПВА и ПВА-М (Супер ПВА) заключается в том, что второй можно использовать для работы не только с бумагой, картоном и мелкими декоративными украшениями, но и с кожей, тканью, столярными изделиями, облицовочной плиткой, фарфором, тяжелыми обоями, линолеумом.

Канцелярский ПВА во многих случаях идет с маркировкой ПВА-М Универсальный. О лучших канцелярских марках можно прочитать здесь: https://vseoklee.ru/vidy-kleev/pva/klej-pva-kantselyarskij

Поскольку показатель прочности этого средства велик, поклейка на него деталей с большим весом всегда проходит успешно и элементы не отсоединяются друг от друга со временем.

Свойства ПВА Супер

Важно, что этот клей ПВА – морозостойкий, сочетает в себе однородность пастообразной массы. Продукт обладает высокой клеящей способностью, в его составе нет токсинов и органических растворителей. Продается он уже в готовом к применению виде. Во флаконе клей представляет собой белоснежную смесь, но при распределении по поверхности и высыхании слой становится прозрачным и едва заметным.

Работа с клеем и расход

Для Супер клея ПВА-М инструкция присутствует на флаконе. Она довольно проста и понятна каждому человеку, поэтому не имея опыта в строительстве и ремонте разобраться с эксплуатацией этого состава будет не сложно.

Склеивание поверхностей осуществляется таким образом:

 1. Очищение рабочих поверхностей от пыли и грязи и устранение с них влаги.
 2. Грунтовка подготовленных поверхностей.
 3. Распределение клеящей массы по площади посредством шпателя или валика.
 4. Плотное прижимание поверхностей друг к другу (делается это руками или специальным прессом).

Наносить продукт на поверхность разрешается при температуре воздуха от +5 градусов. При этом влажность воздуха должна составлять не более 60%. Засыхает масса за 24 часа.

Расход средства зависит от толщины наносимого слоя и самой поверхности. В среднем этот показатель колеблется от 60 до 120 г/кв.м.

Техническая информация

Стандарт клея ПВА Супер ТУ 2385-030-00203789-99 законодательно разрешен к использованию с 2000 года. С того времени его характеристики не меняются, так как состав остается прежним.

Использовать, хранить и утилизировать клей необходимо с соблюдением стандартных правил.

К ним относят следующие моменты:

 1. При попадании средства на слизистую глаза или на кожу пораженный участок следует быстро промыть большим количеством воды.
 2. Во время нанесения состава на поверхность стоит использовать перчатки.
 3. Между процедурами применения клея держать его необходимо в герметичной таре при температуре 5-30 градусов тепла, не допуская попадания солнечных лучей.
 4. Клей выдерживает 4-5 циклов заморозки-разморозки (после замерзания его необходимо выдержать в комнатной температуре до восстановления консистенции).
 5. Допустимый срок хранения продукта (при соблюдении правил хранения и эксплуатации) составляет ровно 12 месяцев.
 6. Пустую емкость необходимо утилизировать как обычные бытовые отходы.
 7. Остатки клейкой массы запрещается сливать в водоемы, канализацию или на поверхность грунта.

Таковы у клея ПВА-М технические характеристики. Они соответствуют любому составу с пометкой «М», независимо от производителя.

Клей ПВА Супер Новохим

Российский клей ПВА (Супер клей) Новохим имеет стандартные характеристики и хранить его рекомендуется по правилам, описанным выше. Его консистенция в меру жидкая, поэтому легко распределяется по поверхности валиком, шпателем или кистью. Расход состава не превышает и 15 г/кв.м.

Экологичный и морозостойкий Новохим клей ПВА Супер подходит для столярного дела, а также для применения в быту. Он отличается кремовым цветом, который не меняется со временем. Такая масса легко распределяется по всей площади и практически мгновенно схватывается.

После высыхания ПВА приобретает прозрачность. Благодаря этому слой становится незаметным и не портит вид соединенных изделий. Кроме того, ни о каких проступающих пятнах от этой массы и речи идти не может.

Клей ПВА Новохим рекомендуется использовать для работы с бумажными, керамическими, фарфоровыми, стеклянными, тканевыми и прочими поверхностями. Помимо применения в чистом виде его разрешается также добавлять в красители и всевозможные строительные растворы для улучшения их свойств.

Супер ПВА White House

Весьма неплохой и выгодный по стоимости клей ПВА White House – это вязкая суспензия с консистенцией умеренной густоты. Состав обладает морозостойкостью. Он нетоксичен и может использоваться в разных направлениях. Его разрешается применять в детских поделках, так как никакого вреда здоровью он не наносит.

Клей ПВА White House Супер нравится потребителям за минимальную усадку при застывании, а также быстрое высыхание и весьма неплохую адгезию. К основным преимуществам и отличительным особенностям массы стоит отнести и появление прозрачного шва после засыхания, который выполняет защитную функцию.

Для получения хорошего результата после использования клея обязательно стоит предварительно обезжирить рабочую поверхность и полностью выдержать последующее время зажима деталей. При соблюдении этих правил соединенные элементы будут надежно держаться вместе долгие годы.

ПВА Супер BRAUBERG

Отличный клей Супер для картона, бумаги, обоев, ткани и кожи разрешается применять как дома, так и в условиях офиса. Продается он в маленьких флаконах с удобным носиком для «бумажной работы» или же в банках для более масштабного использования.

Мнение покупателей сводится к тому, что такая продвинутая компания как Брауберг не может производить плохую продукцию. И это действительно так, ведь данный клей не имеет нареканий. Им удобно пользоваться, он не издает резкого специфического запаха и всегда выполняет поставленную задачу на высоком уровне. Подобные комментарии поступают как от любителей рукоделия, так и от строителей – клей от BRAUBERG хорош во всем и нравится каждому потребителю.

Если вам был интересен этот материал и вы хотите узнать еще больше, то можно в этой статье: https://vseoklee.ru/vidy-kleev/pva/klej-pva прочитать все о ПВА.

Клей ПВА — состав, разновидности, характеристика

Изобретенный в 1912 году в Германии, ПВА за пару лет из диковинки превратился в широко используемый и всем известный клей. Произошло это благодаря двум основным характеристикам: нетоксичности и универсальности. Сегодня продолжается совершенствование состава и выпускаются все новые марки, клей ПВА приобретает все новые свойства. Поэтому имеет смысл рассказать подробнее, где и как применяется этот клеящий материал, чем уникален и как производится.

Как расшифровывается и из чего делается

ПВА — продукт химической промышленности и назван он по основному действующему веществу, поливинилацетату, он и составляет 95 % всего клея. Получают поливинилацетат с помощью полимеризации мономера винилацетата, различными промышленными способами. Вещество не поддается растворению в воде (только набухает) и масляных растворах. Устойчиво к низким и высоким (но не выше 100˚ C) температурам, но не к их чередованию. Инертен к воздействию воздушной среды. Главная особенность — при использовании повышает сцепление между поверхностями материалов

Остальную часть клея ПВА занимают пластификаторы и добавки. В зависимости от того, какую разновидность клеящего продукта изготавливают, в него добавляют трикрезилфосфат, ЭДОС, ацетон и другие сложные эфиры. Пластификаторы обеспечивают необходимую густоту, а также улучшают адгезию к рабочим поверхностям.

Совет
Одно из ключевых свойств поливинилацетата — отсутствие запаха. Обращайте внимание на этот показатель при выборе в магазине.

Преимущества

Широкое распространение клей ПВА получил благодаря множеству положительных свойств:

 • не содержит химических веществ, несущих вред здоровью, так что ПВА канцелярский разрешен для использования детьми с 3 лет;
 • не горит;
 • устойчив к механическим воздействиям;
 • при повышении внутренней температуры становится более пластичен;
 • выдерживает 4—6 циклов заморозки-разморозки;
 • обладает нейтральным запахом, что упрощает использование в закрытых помещениях;
 • растворяется только от сложных соединений химических веществ, но при этом свежий слой легко отстирывается водой.

Разновидности и их технические характеристики

Клей ПВА широко распространен в быту и строительстве. И школьник, и столяр-профессионал, и домохозяйка пользуются поливинилацетатом. В зависимости от рода деятельности, поливинилацетат делят на виды:

Канцелярский (ПВА — К). Пользуется популярностью в детских садах и школах. Консистенция густая, масса белого цвета, с образованием поверхностной пленки. Не токсичен, не устойчив к морозам и повышенной влажности. Применяется в работе с бумагой и всеми ее разновидностями.

Обойный (бытовой). Применяется для наклеивания бумажных, виниловых, флизелиновых и текстильных обоев. Создает надежное сцепление с бетонными, гипсокартонными или комбинированными поверхностями. Клей устойчиво переносит заморозку до –40 градусов.

ПВА-МБ (универсальный). Склеивает различные виды материалов. Используется в составе строительных и отделочных смесей на водной основе. Выдерживает температуру до –20 градусов.

ПВА-М — дешевая модификация универсального клея. Скрепляет только бумагу и дерево. Не рекомендуется использовать для стеклянных и фарфоровых поверхностей.

Дисперсия поливинилацетатная — эмульсия клея, улучшенная для адгезии с поверхностями. Делится на два вида: пластифицированные и без пластификаторов. Встречается в составе бытовой химии, упаковочных изделий, вододисперсионных красок и строительных растворов.

Дисперсионный клей применяется в текстильной, обувной и других промышленностях. Также используется в изготовлении табачных изделий — для фильтров сигарет. Обладает морозо- и влагостойкостью. Имеет кремовый желтый оттенок и вязкую консистенцию.

Водостойкий клей класса d. Используется в строительстве и ремонте деревянных изделий, изготовлении мебели. Диапазон влагостойкости от d1 до d4.

Самый оптимальный при склеивании на дереве, ДВП, ДСП и пробке — клей ПВА д3. Расшифровывается как дисперсионная эмульсия поливинилацетата 3 степени влагостойкости. Консистенция — прозрачная, густая и вязкая. Возможно использование в помещениях с высокой степенью влажности воздуха.

Важно
Несмотря на нетоксичность застывшего клея ПВА, выполнять работы по склеиванию поверхностей необходимо в хорошо проветриваемых помещениях.

Правильное применение

У каждого варианта клеящей смеси свои особенности использования. Поэтому перед применением внимательно изучите инструкцию, которая прилагается к товару. При отсутствии таковой воспользуйтесь советами, приведенными ниже.

Наносят кистью, реже — зубчатым шпателем. Клей должен быть равномерно и тонким слоем распределен по обеим поверхностям, которые будет скрепляться. При необходимости после высыхания первого слоя кладется второй. Клею дают немного подсохнуть и впитаться, затем плотно прижимают склеиваемые части.

Сколько сохнет и как ускорить застывание

Для качественной работы важно знать, как быстро высушить клеевой материал. Конечно, в этом процессе нет ничего сложного, если клеятся мелкие бумажные детали. При нанесении тонкого слоя, высыхание происходит за 10—15 минут.

Клей категории «супер» или «момент» сохнет секунды. Недостаток в том, что не остается времени для коррекции положения деталей.

В среднем, клей ПВА сохнет 24 часа. Чтобы получить прочную адгезию поверхностей, важно сильно прижать изделия друг к другу. Например, положить под пресс из книг, если речь идет о бумаге. Или зажать в тиски на пару часов.

Небольшие хитрости для быстрого высыхания ПВА:

 • качественное сцепление и высыхание происходит на чистых поверхностях — уберите частицы пыли и мусора;
 • чтобы нанести клей равномерно, предварительно обработайте рабочие поверхности спиртом или ацетоном;
 • чем тоньше слой клея, тем быстрее он сохнет — используйте кисть или валик для работы с клеем;
 • стоит учесть, что для быстрого высыхания важно использовать качественный товар от проверенных изготовителей;
 • ПВА быстрее сохнет при умеренном повышении температуры — воспользуйтесь феном, положите изделие рядом с источником тепла или поместите в микроволновую печь на несколько секунд.

Совет
Помните, что клей ПВА начинает разрушаться при температуре, выше 100—170 градусов. Будьте осторожны с нагревом.

Как и зачем разбавлять

Поливинилацетатный клей нередко разбавляют водой. Не рекомендуется добавлять воду в универсальный, секундный и клей «Момент», так как они потеряют клеящую функцию. Также не рекомендуется разбавлять дисперсионные марки. Развести можно бытовой и канцелярский клей. Это позволяет снизить расход материала или восстановить его консистенцию, если клей загустел во время хранения.

Обойный клей продается в сухом виде. Перед использованием клей растворяют в теплой воде в расчете 100 граммов сухого продукта на 1 литр жидкости. Раствор получается как густая сметана, чтобы кисть или валик немного застревали в растворе. Чтобы получить грунтовку, пропорции немного изменяют, увеличивая долю воды.

В качестве грунтовки используется и канцелярский клей. Чтобы разбавить его, понадобится теплая вода и клеящий материал в соотношении 2 к 1. Получается жидкое средство светло-белого цвета.

Совет
Сильно разбавленный клей создает менее прочный и, соответственно, менее долговечный шов.

Клей ПВА — один из наиболее универсальных составов, применяется как самостоятельно, так и в композиции с добавками и модификаторами, придающими дополнительные полезные свойства. Он по-прежнему один из наиболее безопасных клеевых материалов. Используйте его с умом, и результат оправдает все ваши ожидания.

Клей ПВА строительный: состав, свойства, особенности применения

Ни одна отделочная работа не обходится без хорошего клеящего состава. Он должен отвечать требованиям качества, безопасности и удобства работы.  Строительный клей ПВА — то, что нужно для разноплановых ремонтных работ внутри помещений: поклейки обоев, установки паркета, керамической плитки и т.д. Из чего состоит ПВА, в чем его преимущества и недостатки, как правильно использовать состав в строительных целях? Все ответы далее в статье.

Описание, состав

Клей пва — один из самых популярных составов для разных целей: строительства, канцелярии, творчества, домашнего хозяйства. ПВА впервые пригождается в детстве, как правило, это канцелярский вариант. Он используется для бумажных и картонных поделок, аппликаций и т.д. Строительный вид несколько отличается от канцелярского и обладает определенными преимуществами. Такой состав скрепляет гораздо большее разнообразие материалов и отличается лучшей адгезией.

Поливинилацетат, или сокращенно ПВА, составляет 95 % клея с одноименным названием. Оставшуюся долю занимают вода, пластификаторы, различные растворители, наполнители и загустители. Стабилизирующие компоненты придают определенные свойства всему составу: водостойкость (ацетон), пластичность (глицерин), прочность сцепления поверхностей (каолин, мел, тальк), скорость засыхания (стекло, фарфор).

Преимущества и недостатки

Строительный клей ПВА обладает хорошими техническими характеристиками, которые позволяют использовать его для разных целей. Сильные стороны материала:

 1. Низкий расход. В основном количество используемого клея зависит от типа работы, но средний показатель расхода варьируется в диапазоне от 100 до 900 г на 1 кв. м.
 2. Хороший показатель клеящей способности — 450—550 Н/м.
 3. Быстро высыхает. В среднем, полное застывание клея занимает не более 12—24 часов, хотя показатель зависит от площади поверхности, температуры и других факторов.
 4. Состав устойчив к воздействию воды.
 5. Не разрушается под действием солнечных лучей.
 6. Морозоустойчивый, выдерживает до 5—6 циклов замораживания и оттаивания.
 7. Высыхает с минимальной усадкой. Не деформирует изделие в процессе высыхания.
 8. Хорошо заполняет щели, просветы.
 9. Нетоксичен. Разрешается работать с клеящим составом в любых условиях, не обязательно проветривать помещение, что является огромным плюсом для поклейки обоев. ПВА также безопасен при попадании на кожу, достаточно смыть вещество теплой водой с мылом.
 10. Доступная цена. ПВА — самый дешевый среди аналогов.
 11. Основа клея очень стабильна, при работе с различными материалами технические характеристики не меняются.
 12. Популярный товар, всегда есть в продаже в строительных магазинах.
 13. Продается в разных емкостях и объемах.
 14. Температура хранения — до +50 градусов.
 15. Служит хорошей основой для строительных смесей (грунтовки, шпатлевки).

Совет! Может ли строительный ПВА заменить канцелярский? Дисперсия ПВА, хоть и обладает гораздо большей сцепляемостью, вполне подойдет для дерева, бумаги, картона, текстиля — годится для поделок.

К недостаткам вещества следует отнести такие свойства:

 1. Недолгий срок хранения — от 6 месяцев до 1 года. Для продления в состав иногда добавляются различные ингибиторы.
 2. Является горючим веществом, требуется соблюдение правил пожарной безопасности.
 3. Если в составе имеются пластификаторы, то клей может выделять в воздух незначительное количество химических веществ (уксусной кислоты).
 4. Оставляет следы на поверхностях, поэтому требует аккуратной работы.

Как применяется

Предпочтение клею ПВА отдают как неофиты, так и профессионалы строительства. Вещество в чистом виде хорошо склеивает такие материалы, как бумага, картон, ткань, кожа, фарфор, дсп, стекло, металл. Как клеящий состав применяется для следующих ремонтных работ:

Совет! ПВА неплохо зарекомендовал себя как материал для склеивания древесины и придания ей водонепроницаемых свойств.

Применение ПВА распространяется и на создание различных смесей, прежде всего, их уплотнение:

 1. Его добавляют в цементный раствор с целью повышения гидроизоляции, адгезии к поверхности, пластичности состава. Стандартная доля клея ПВА в цементном растворе составляет 5—10 %.
 2. Штукатурный раствор только выиграет от включения строительного клея. Для приготовления смешиваются цемент и песок в соотношении 1:3, затем добавляется вода. После получения нужной консистенции в раствор вводится ПВА в количестве от 50 до 70 г на 10 л. Штукатурка с клеем лучше ложится на поверхность и быстрее схватывается.

Совет! Не рекомендуется использовать строительный клей ПВА в качестве герметика на стенах под покраску эмульсионными составами.

Поклейка обоев на ПВА

Строительный клей ПВА подходит для отделки стен некоторым видами легких обоев. Все, кто имел дело с ремонтом, сходятся во мнении, что этот вариант лучше использовать только в том случае, если нет альтернативы. Почему?

Недостатки ПВА при монтаже обоев:

 • состав приклеивает полотно намертво, так что при последующем ремонте отдирать обои будет сложно и долго;
 • по той же причине скорректировать положение полосы во время работы практически нереально;
 • иногда со временем из-под обоев начинает проглядывать желтизна.

В чем идеален строительный ПВА, так это в подклейке отошедших уголков и краев, в том числе, после корректировки стыков.

Как правильно поклеить обои на ПВА:

 1. Гладкие стены необходимо покрыть шпатлевкой, шерохватые — грунтовкой.
 2. Клей обязательно разбавляется водой для усиления текучести.
 3. Состав наносится на стены или обои валиком или зубчатым шпателем. Кистью работать довольно неудобно, особенно на поверхностях с большой площадью.
 4. Движения идут от центра к краю обоев.
 5. Если при наклеивании образовались пузыри, их аккуратно разравнивают сухой чистой тряпкой или валиком. Еще лучше использовать лист бумаги: так пузыри будут выходить быстрее, а новые не образуются.
 6. При попадании клея на лицевую сторону обоев нужно незамедлительно удалить его чуть влажной тряпкой или воспользоваться антиклеем.

Советы по работе с клеем

Клей ПВА строительный максимально раскрывается с лучших сторон только при соблюдении некоторых правил:

 1. Наносится клей только на предварительно очищенную от пыли и грязи поверхность. Рекомендуется ее также обезжирить.
 2. Поверхность перед нанесением клея должна быть сухой.
 3. Рекомендуется распределять клей только по одной поверхности, так как нанесение на обе склеваемые части только снизит эффективность клея.
 4. Обычно на упаковке указывается, нужно ли разбавлять материал и в каких пропорциях. Строительный клей в чистом виде используется редко, в основном для поклейки некоторых видов обоев.
 5. Толщина наносимого слоя — не более 2 мм.
 6. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать разбавленный клей.
 7. Работа с составом осуществляется при температуре не ниже +10 градусов и относительной влажности не выше 80 %.
 8. Для склеивания обычно советуют крепко сжать поверхности и держать их около 2—3 минут. На самом деле для лучешго результата необходимо фиксировать предметы с меньшей силой, но дольше по времени.
 9. Не нужно тревожить скрепляемые поверхности во время засыхания.

Клей на основе поливинилацетата успешно выполняет поставленные перед ним задачи. Прежде всего, он незаменим при замесе шпатлевки и уплотнении цемента. Его состав постоянно совершенствуется, благодаря отличным техническим характеристикам, удобству работы, доступности и экологичности строительный клей ПВА лидирует на строительном рынке.

Что такое клей ПВА | Типы | Как использовать

Вы пытаетесь найти лучший совместимый клей для вашего следующего проекта по деревообработке? PVA или поливинилацетат могут быть в нем вашим лучшим другом. Но как это работает и достаточно ли надежно для вашего долгосрочного проекта? Узнайте больше о лучшем клее ПВА и руководстве по нему.

Что такое клей ПВА?

Клей ПВА обозначает жевательную резинку на основе поливинилацетата, которая представляет собой особый тип алифатической смолы.В основном это смола на водной основе, которая используется как для внутренних, так и для наружных работ. PVS — отличный ингредиент, который широко используется в качестве клея для деревообработки и других нужд. На местном уровне мы знаем этот материал как столярный или столярный клей.

Почему мы использовали клей ПВА?

 • В основном плотники используют OVS для соединения деревянных деталей.
 • Может использоваться как клей для бумаги в процессе упаковки.
 • ПВА — отличный вариант в качестве клея для обоев.
 • Его также можно использовать в качестве клея для конвертов.
 • Большинство школьников могут использовать ПВА для поделок.
 • Производители переплетных изделий используют клей ПВА, потому что он гибкий.Это позволяет надежно переплетать книги и легко переворачивать их.

Типы клея ПВА

В основном существует три различных типа клея ПВА, которые используются для различных клеящих целей. Вот их классификация:

Поливинилацетат

Основное назначение любого клея ПВА — в основном для деревообработки, и мы часто используем его в качестве неструктурного столярного клея для многих других вариантов. Есть много торговых марок и производителей, которые используют клей ПВА в столярных и строительных работах.Физические свойства PPVA описывают его как клей типа Titebond II, что делает его водостойким для использования более удобным.

Клей ПВА для дерева

Клей ПВА для дерева — это еще один тип клея, который специально используется для обработки дерева. Что касается химического строения, он имеет бензольную углеродную кольцевую структуру. Это означает, что он образует эластичный синтетический полимер, который может быть признан отличным клеем для обработки дерева.

Водостойкий клей ПВА

Этот тип клея специально разработан для поглощения плесени и влаги.Однако он не является водонепроницаемым. Фактически, клей не работает, когда он погружен в воду. Он может просто противостоять влаге и может адаптироваться к любым погодным условиям. Водостойкий клей ПВА — отличный вариант для Titebond II и III типов.

Как сделать клей ПВА?

Если вы действительно хотите сделать клей ПВА в домашних условиях для быстрого использования, вот руководство, которому вы должны следовать:

 • Вам нужны готовые ингредиенты, которые включают 10 унций воды, три столовые ложки муки и 1 столовую ложку сахара. .
 • Охладите 2 унции воды и смешайте ее с мукой, пока она не станет полностью однородной.
 • Доведите до кипения оставшиеся восемь унций воды и, как только она закипит, влейте смесь и продолжайте помешивать.
 • Продолжайте перемешивать, пока он не станет густым, а затем ждите, пока не исчезнет тепло.
 • Добавьте сахар, чтобы было лучше.
 • После смешивания охладите смесь, чтобы превратить ее в клей ПВА.

Самый прочный клей ПВА в домашних условиях?

Изготовление клея ПВА в домашних условиях совсем не сложное дело.Однако вам может потребоваться знать, как это сделать. Для этого вам потребуются некоторые ингредиенты, которые легко доступны у вас дома.

 • Сахар
 • Вода
 • Уксус
 • Пищевая сода
 • Листерин
 • Мука

В небольшом химическом стакане соберите ингредиенты надлежащих пропорций или в соответствии с вашими требованиями. Просто перелейте их в стакан и продолжайте помешивать. Убедитесь, что вы не нанесли лишнюю воду, так как клей должен быть липким.

Достоинства и недостатки клея ПВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

 • Клеи ПВА не выделяют сильных паров. Они нетоксичны по своей природе.
 • Клей ПВА легко высыхает и не оставляет пятен.
 • Клеи ПВА дешевле и удобны в применении.

НЕДОСТАТКИ

 • В случае застревания может потребоваться 24 часа для отверждения.
 • Зажим занимает не менее 30 минут.
 • Включает срок годности извести.

Как пользоваться клеем ПВА?

Клей ПВА всегда можно использовать для разных целей. Однако, если вы хотите применить его для обработки дерева, вот шаги, которые вы должны выполнить, чтобы использовать клей ПВА:

 • Нанесите большое количество клея на поверхность дерева и дайте ему время осесть. .
 • Положите другую деревянную полоску на клей и сотрите лишнюю часть.
 • Слегка надавите на обе стороны стыка, чтобы он хорошо осел.
 • Поместите его в хорошо проветриваемом месте и избегайте прямого попадания солнечных лучей.


Где купить клей ПВА (5 лучших вариантов)


1. Elmer’s E7330 Carpenter’s Wood Glue Max

 • Он легко сопротивляется воде в течение длительного времени.
 • Клей отлично подходит для любых погодных условий.
 • Содержит настоящие древесные волокна, что делает его ценным для деревообработки.
 • Формула абсолютно нетоксична и не содержит вредных веществ.
 • Продукт склеивает прочнее дерева.

2. Клей для дерева Gorilla

 • Продукт легко зажимается за короткое время, около 20 минут.
 • Полностью нетоксичен по своей природе и безопасен для работы.
 • Продукт водонепроницаем по стандарту ANSI, тип II.
 • Вы можете получить бутылки разных размеров для вашего использования.

3. Titebond 1415 III Ultimate Wood Glue

 • Продукт является водонепроницаемым по стандарту ANSI типа 1, что делает его отличным в использовании.
 • Клей не образует вредных паров или реакций.
 • Одобрен FDA для непрямого контакта с пищевыми продуктами.
 • Продукт имеет сильную начальную липкость, что делает его ценным.

4. Клей Franklin International Titebond II

 • Продукт поставляется с бутылками разных размеров для регулярного использования.
 • Это одобрено FDA, что делает его нетоксичным по своей природе.
 • Включает в себя быстроразъемные приспособления для экономии времени.
 • Клей Franklin имеет прочную адгезию для быстрого и гибкого использования.

5. Атмосферостойкий клей для дерева на основе смолы Evo-Stik

 • Продукт намного прочнее дерева.
 • Быстрая установка и занимает всего 5-10 минут.
 • Клей можно как шлифовать, так и красить, чтобы он работал плавно.
 • Изделие не только водонепроницаемое, но и водонепроницаемое.

Как удалить клей ПВА с дерева?

Чтобы удалить клей ПВА с дерева, можно воспользоваться уайт-спиритом.Нанесите на поверхность тонкий слой спирта. Вы можете использовать сухую ткань и мыльную воду, чтобы очистить ПВА. Большая часть ПВА оторвется. Вы можете использовать острое лезвие бритвы, чтобы соскрести оставшиеся части.

Есть несколько способов удалить клей ПВА и нанести новый в соответствии с вашими требованиями к деревообработке. Вы можете выполнить шаги, указанные ниже:

Шаг: 1 Воспользуйтесь небольшим скребком для краски. Это поможет вам удалить клей ПВА, который уже присутствует на поверхности.

Шаг: 2 Следующий шаг — взять стамеску по дереву. Нанесите зубило на клей, который все еще присутствует на поверхности. Вы можете просто соскрести клей этим.

Шаг: 3 Также можно использовать наждачную бумагу. Иногда клей высыхает и его трудно снимать. Наждачная бумага сделает всю работу за вас.

Step 4 Если все три вышеперечисленных действия не помогли, можно сделать это с помощью средства для удаления клея. Просто нанесите на него, а затем удалите клей тканью.

Чем отличается клей ПВА от клея Элмера?

 1. Клей ПВА является водостойким по своей природе. Однако клей Элмера — нет.
 2. Клей Элмера намного дешевле любого клея ПВА.
 3. Клей Элмера сохнет гораздо быстрее, чем клей ПВА.
 4. Клей Элмера склеивает больше, чем клей ПВА.

Марки клея ПВА

1. DAP

DAP — лидер по популярности.Выпускаемая продукция отличается высочайшим качеством.

2. FastCap

Когда дело доходит до популярности, нет ничего лучше FastCap.

3. Franklin International

Компания Franklin International предоставила наилучшее решение для любых домашних требований. Это должен быть наш номер 3.

4. Elmer’s

Elmer’s на сегодняшний день является одним из самых популярных вариантов. Он присутствует на международном уровне.

5.Gorilla

Еще одно ведущее имя — Gorilla в отрасли. Клеи очень прочные для любых нужд деревообработки.

6. Evostik

Если вам нужны зажимы, вы можете выбрать любой Evostik. На установку хомутов уходит мало времени.

7. Gorilla Glue

Gorilla Glue — отличный выбор, когда дело доходит до выбора правильного продукта. Об этой марке знает большинство профессионалов.

8. Titebond

Если вам нужно быстрое решение проблемы, Titebond — это то, что вам нужно.Здесь есть различные продукты на ваш выбор.

9. J.E. Moser’s

J.E. Moser’s больше похож на удобный для пользователя бренд. Здесь вы можете найти идеальный клей в нескольких вариациях.

10. Lineco

Если вам нужен недорогой вариант, Lineco — правильный выбор. Вы можете найти большинство продуктов в доступном ассортименте.

Тест на клей для дерева

Мы составили тест на клей в зависимости от его доступности.Мы провели три теста в зависимости от рабочего времени, времени зажима и среднего времени.

Tight Bond III

Время работы 35 минут
Время зажима 8 минут
Среднее время работы 19 минут

Better Bond

Время работы 35 минут
Время зажатия 7 минут
40 Среднее время работы

 • 3

  Pro Glue

  Время работы 36 минут
  Время зажима 6 минут
  Среднее время работы 18 минут

  Можно ли использовать ПВА в судостроении?

  Основное назначение ПВС — деревообработка.Однако это отличный вариант для судостроения. Его всегда можно легко использовать в судостроении. Что касается физических свойств, Titebond III — лучший выбор для любых судостроительных работ. Он намного прочнее и водонепроницаем. Многие профессионалы много рекламировали клей Titebond II или ПВА для судостроения, и это отличный выбор.

  Связанные

  PVA

  FDA разрешило Аварийный вентилятор PREVENT

  Данные в реальном времени.Имеется в наличии. Доступный.

  Закажите сегодня, доставка в течение 2 недель. Сделано в США.

  PVA получает помощь от National Grid и CEG

  PVA получает грант от National Grid и помощь от CEG для утверждения FDA

  Свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы узнать, как PVA может помочь вам с производством жидкого дезинфицирующего средства для рук, вентиляторами, роботизированными дозаторами COVID-19, изготовлением и сваркой листового металла, деталями с ЧПУ, 3D-печатными медицинскими устройствами, механическими продуктами сборка и электронная сборка.

  Производство прецизионных приводов

  точность

  Precision Valve and Automation олицетворяет тщательный индивидуальный подход к эффективному и надежному конформному покрытию, дозированию жидкости и индивидуальному оборудованию для автоматизации.

  Где индивидуализация соответствует значению

  универсальность

  Не соглашайтесь на негибкое готовое решение.Мы индивидуально оцениваем ваше приложение, чтобы разработать и изготовить индивидуальное покрытие или процесс дозирования жидкости.

  Где качество означает стабильность

  надежность

  Надежные системы, от защитного покрытия до дозирующей смеси, отверждения и автоматизации по индивидуальному заказу, спроектированы таким образом, чтобы выжить в современных производственных условиях.

  Где опыт гарантирует производительность

  опора

  С самого начала наша опытная команда работает с вами, чтобы разработать правильный процесс дозирования жидкости для вашего приложения.Глобальная поддержка гарантирует, что процесс остается эффективным.

  Оригинальные клеи Aleene — Типы клея и продукты

  Что такое клей ПВА?

  Клей ПВА обозначает поливинилацетатный клей и относится к типу смолы, используемой в клее. Клей ПВА, широко известный как белый клей или школьный клей, имеет водную основу, не имеет запаха, не токсичен, не разрушается и не желтеет со временем.Клей ПВА остается эластичным при высыхании и не влияет на pH-баланс бумаги, фотографий и других предметов, на которых он используется.

  Как я могу определить лучший тип клея для моего проекта?

  Тип клея, который вам понадобится для каждого проекта, зависит от поверхностей, с которыми вы работаете, поэтому команда Алин создала интуитивно понятное руководство по использованию клея. Мы рекомендуем обращаться к Руководству по клею Aleene каждый раз, когда вы хотите найти идеальный клей для своего проекта.Использовать направляющую для клея очень просто: просто выберите материалы, которые вы планируете склеить, и вы получите лучший клеевой раствор. Например, если вы планируете приклеить деревянное украшение к деревянной коробке, выберите «дерево» на «дерево». Прочность сцепления каждого клея Aleene разработана таким образом, чтобы лучше всего работать на разных подложках. Для приклеивания пенопласта требуется более гибкое соединение; склеивание непористых поверхностей, таких как стекло или твердый пластик, требует другой рецептуры клея. Вы всегда можете обратиться к инструкциям на этикетке клея, чтобы узнать о рекомендуемых материалах.

  Клей токсичен?

  Каждый клей изготовлен из разного сырья, некоторые из которых токсичны, а некоторые нет. По закону все продукты, содержащие токсичные материалы, должны иметь предупреждающее сообщение на всех этикетках. Чтобы убедиться, что клей токсичен, прочтите этикетку целиком.

  Нетоксичен клей Aleene’s Tacky Glue?

  Да, клей Aleene’s Tacky Glue нетоксичен и безопасен для использования в классе, а также дома.Обязательно проверьте этикетку любого клея перед использованием, так как все продукты, содержащие токсичные материалы, должны иметь предупреждающее сообщение на всех этикетках.

  В чем разница между клеем Tacky Glues и тканевым клеем?

  Клеи для ткани производятся с использованием акрила в качестве основного ингредиента вместо смолы, например, Tacky Glues. Клей на акриловой основе более водостойкий, чем клей ПВА, лучше выдерживает стирку, оставаясь эластичным.Клеи ПВА, такие как липкие клеи, широко известны как белые клеи и имеют водную основу с использованием смолы в качестве основного ингредиента.

  Почему Original Tacky Glue толще, чем другие белые крафт-клеи?

  Aleene’s использует специально разработанную смолу в формуле Original Tacky Glue, которая придает ему высокую начальную «липкость» (силу захвата) и прочность склеивания. Густая формула Original Tacky Glue помогает ему захватывать и удерживать предметы при контакте. В других крафтовых клеях обычно используется больше «наполнителей» и меньше клеящих материалов, что снижает эффективность клея.

  Что такое школьный клей?

  Школьный клей — это белый клей, который нетоксичен, безопасен для детей и безопасен для использования в классе. Школьный клей часто представляет собой белый клей, также называемый клеем ПВА или поливинилацетатным клеем, который не токсичен, не имеет запаха и не влияет на баланс pH бумаги.

  Что такое клей для рукоделия?

  Клей для рукоделия — это клей, содержащий формулу, предназначенную для приклеивания к более общим поверхностям, таким как детские поделки (бумага и легкие материалы), проекты для хобби (немоющиеся ткани, легкие породы дерева и т. Д.) и базовый домашний ремонт вместо тяжелых работ, требующих промышленных клеев (металл, стекло, пластик и т. д.).

  Мне нужен водостойкий клей: что мне использовать?

  Клеи на основе растворителей (в отличие от клея на водной основе) будут вашим лучшим выбором. Клеи промышленной прочности / максимальной прочности, которые разработаны с учетом погодных условий, являются хорошими вариантами. Супергелевый клей Aleene — это сверхпрочный клей, устойчивый к воде и ультрафиолету, что делает его отличным выбором при поиске водостойкого клея.Клей Aleene 7800 — еще один хороший вариант водостойкого клея.

  Производит ли Aleene’s водостойкие герметики?

  Да, Aleene’s производит водостойкие герметики. Обратите внимание на спрей-акриловые герметики Aleene с матовым или глянцевым покрытием.

  Где я могу купить Aleene’s за пределами США?

  Для Африки, Европы, Великобритании, Ближнего Востока, России:

  Graffititag.co.Великобритания

  Тел. + 442381 159 099

  Электронная почта [email protected]

  Для Австралии, Новой Зеландии:

  Россдейл, электронная почта [email protected]

  Для Канады:

  Michael’s Arts & Crafts Canada

  http://locationsca.michaels.com

  Walmart Canada

  https://www.walmart.ca/en

  Amazon, Канада

  https://www.amazon.ca

  По всем остальным международным адресам обращайтесь по адресу [email protected]

  Где я могу купить оптом товары Aleene?

  Для Австралии, Новой Зеландии:

  Россдейл, электронная почта [email protected]

  Для Африки, Европы, Великобритании, Ближнего Востока, России:

  Это Оригинал Ltd.

  Тел. + 442381 159 093

  Электронная почта [email protected]

  По всем другим вопросам торговли обращайтесь на Rebecca.

 • Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *